Programació

Informació general:

Data: 16 de Novembre del 2018.

Seu de les Jornades: Auditori Hospital de Sabadell (Parc Taulí).

Organitza: Institut Castellarnau.

Inscripcions: Inscripció Online.


PROGRAMACIÓ:

08:00h – 08:30h : Entrega de documentació.

08:30h – 08:35h: Inauguració de la I Jornada diagnòstic per la Imatge i Medicina

                                Nuclear Institut Castellarnau.

08:35h – 08:40h:  Regidor de Salut de l’Ajuntament de Sabadell.

                               Sr. Ramón Vidal López.

08:40h – 08:45h : Regidor d’Educació i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sabadell.

                                  Sr. Joan Berlanga Sarraseca.

08:45h – 08:50 h : Sub. Directora general d’ordenació de la formació professional inicial.

                                  Sra. Maria Pilar Nus Rey.

08:50h – 08:55 h : Director Del Servei De Radiodiagnòstic. Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

                                  Dr. José Mª Mata Duaso.

08:55h – 09:00 h: Director Institut Castellarnau .

                                  Sr. Xavier Teixidor Pujolràs.

Bloc 1: Conceptes genèrics de la professió.

09:00h – 09:15h : Importància del Codi Deontològic pel TSID.

                                 Sr. Issac Pomés López ( Licenciatura en imagen médica e radioterápia  ESTES Coimbra – TSID ).

                                 Hospital Clínic de Barcelona.

09:15h – 09:30h : Del saber al saber estar. El valor afegit.

                            Sr. Artur Román Soler (TSID, Trabajados Social, Máster Mediación, Coach).

                               Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

09:30h – 09:45h: ¨Equipo multidisciplinar: necesito un …..¨.

                                Sr. Lluis Cuevas Pérez ( Coordinador Tècnic ).

                                SDP I CAP Vallès Oriental.

09:45h – 10:00h: “¿Qué buscamos en el TSID de hoy?”.

                                   Sr. Diego Ignacio Ribas Mercau. (Gestor assistencial D’infermeria).

                                   Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

10:00h – 10:15 h : Modera Taula 1: Sr Cèsar Tomàs Ríos.

10:15h – 10:45h : Descans.

Bloc 2:Radiologia Vascular intervencionista. / Emprenedoria / Tomografia Computada. 

10:45h – 11:00 h :”Tecnología d’última generaciò en el TC-Multitall”.

                                   Sr. Daniel Fontes Carame ( TSID ).

                                  SDI. Hospital Universitari  de Bellvitge ICS-IDI.

11:00 h – 11:15 h: “¿Saps com optimizar la dosi en TC?”.

                                  Sra. Yecenia Hernández Santiago ( TSID ). 

                                   Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

11:15 h – 11:30 h:  XRay Meshpannel.

                                   Sr. Alexandre Blanch Molina ( TSID, Estudiant Grau d’Economia ).

                                 Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

11:30h – 11:45h : Diagnòstic Radiològic del TEP mitjançant TC multidetectors (estudi observacional retrospectiu).

                                    Sr. Marcos Pachón Pozo ( TSID / Grau infermeria ).

                                   Mútua de Terrassa.

11:45h – 12:00 h : Estudi de Venes Gonadals a la Tomografia Computada.

                                  Sr. Xavier García Navas( TSID ).

                                  Mútua de Terrassa.

12:00h – 12:15h : “Quantificació de l’activitat tumoral per SPECT-CT“.

                                   Sr. David LLopis González ( TSID ).

                                   SDI Hospital Universitari de Bellvitge. ICS-IDI .

12:15h – 12:45 h : Modera Taula 1: Dr. Pere Plans i Bonet.

Bloc 3 : Defensa de pòsters.

13:00h –13:03 h : Nefropatia per contrast iodat ev, en pacients d’alt risc : Estem

exagerant el problema?.

                             Sra. Rosa Safont Sala ( Grau Infermeria ).

                            Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:03h – 13:06 h : “Defecografía”.

                                    Sra. Estela Martí Bermejo ( TSID ).

                                    Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

13:06h – 13:09 h : Evolución de los equipos móviles en radiologia.

                              Sr. José Martínez Aguilera  ( TSID ).

                             Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

13:09h – 13:12 h : Urgències del drenaje Pleural.

                                 Sra. Ana Rodriguez Artacho ( TSID / DUI ).

                                Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

13:12h – 13:15 h : Urosonografía (UMS): Actuación de la técnica.

                                   Sra. Laura Rodriguez Artacho ( TSID ).

                                  Consorci sanitari de Terrassa.

13:15 – 13:18 h: Detección de la placa β-Amiloide con F-Flutemetanol.

                              Sra. Esther de la Iglesia Sánchez ( DUI ).

                              Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:18 – 13:21 h: Diagnosi i seguiment de la malaltia de Cröhn amb RM.

                              Sra. Noelia García Gorga ( TSID ).

                              Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:21 – 13:24 h: La Diastematomielia a través de la RM.

                              Sra. María Carmen Santamaria Salas ( TSID ).

                              Hospital de Sabadell (UDIAT ).

13:24 – 13:27 h: L’Importància del TSID davant dels estudis.

                              Sr. David Román Castilla ( TSID ).

                              Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:27 – 13:30 h: Complicacions de la punció transtorácica guiada per TC.

                             Sra. Helga Rosso González ( TSID ).

                             Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

Modera taula 3 : Sr. Cèsar Tomàs Ríos.

13:30 – 15:00 h : Dinar.

Bloc 4 : Medicina Nuclear / Ecografia.

15:00h – 15:15h: Experiencia en estudios PET-TC con frenación miocárdica .

                             Dra. Ana Paula Caresia Aróztegui ( Presidenta del grupo de trabajo oncología de la Sociedad Española de Medicina Nuclear).

                             Hospital de Sabadell (UDIAT).

15:15h – 15:45 h : Estudio PET/RM. Aspectos metodológicos y posibles aplicaciones clínicas.

                                  Dr. J.Ramón García Garzón  / Sra. Montse Martí Aubert (TSID).

                                  Coordinador Unidad PET-RM de CETIR.  Grupo ASCIRES.

15:45h – 16:15h : Teràpia metabólica en un servicio de Medicina Nuclear. 

                                  Dr. Eduard Riera Gil / Sra. Montse Martí.

                                  Coordinador Medicina Nuclear CETIR. Grupo ASCIRES.

16:15h – 16:30 h : Funcions del TSID en l’ecocardiografia.

                                  Sra. Rosa María Jiménez Cáceres ( TSID ).

                                  Consorci sanitari de Terrassa.

16:30h – 16:45 h: Modera Taula 4: Sr. Sergio Ceca Fernández .
Bloc 5: Ressonància Magnètica / Mamografies / Radiologia Convencional 

16:45h – 17:00 h :Atenció al Pacient en Ressonancia Magnètica.

                                Sr. Xavier García Navas( TSID ).

                                Mútua de Terrassa.

17:00h – 17:15 h :Criteris d’Avaluació de les Seqüències de Difusió en estudis de

Ressonància Magnètica.

                                  Sr. Cèsar Tomàs Ríos ( Docent Institut Castellarnau / TSID ).

                                  Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

17:15h – 17:30 h :  Descans.

17:30h – 18:00 h : Neoplàsia maligna de mama, seguiment de la malaltia per imatge.

                                 Sra. Rosa Salas, Sr. David Matarín, Sra. Yolanda Rodríguez ( TSID ).

                                 Consorci sanitari de Terrassa.

18:00h – 18:15 h : Últimos avances en los procedimientos intervencionistas en la radiología mamaria.

                                 Sra. Laura Navarro García.

                                 Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

18:15 h – 18:30 h : Radiologia Pedriàtica: “Un gran món per descobrir”.

                                    Sra. Noemi García Ávaro ( TSID ).

                                    Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

18:30h – 18:45 h :El paper del tècnic a quiròfan: cirugia endovascular.

                                Sr. Rafael Escarcena Carmona ( TSID ).

                                Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

18:45h – 19:00 h :”Obstáculos y artefactos en el uso del arco quirúrgico”.

                                 Sr. José MartÍnez Aguilera ( TSID ).

                                  Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

19:00 h – 19:15 h : Modera Taula 5: Dr. Pere Plans i Bonet.

19:15 h : Entrega de premis i clausura de les Jornades Tècniques.

 

Anuncios