Benvinguts

    Des de la direcció de l’ Institut Castellarnau i des de l’equip docent de Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear del mateix Institut , s’ha impulsat la creació de les “1ª Jornada d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear”, que tindrà lloc el dia 16 de Novembre de 2018 dirigida als Tècnics Superiors de Diagnòstic per la Imatge i Graus d’Infermeria que de l’àmbit de Diagnòstic per la Imatge.

    Aquesta primera edició pretén compartir experiències multidisciplinàries en l’àmbit de les aplicacions diagnòstiques i assistencials. En aquesta ocasió el lema de les Jornades versa sobre “ 40 anys de formació, 40 anys avançant junts”. Aprofitant el 40 aniversari del Centre se’ns obre una oportunitat de compartir els coneixements de tots aquests anys i mostrar i intercanviar aquests coneixements amb un únic objectiu: continuar avançant junts en una formació tant assistencial com tècnica de qualitat i actualitzada, no oblidant en aquesta finalitat la incorporació de les noves tecnologies .

   Esperem que tot això us animi a assistir, compartir i debatre experiències amb nosaltres. El nostre desig és que trobeu prou atractiva la proposta, tot animant-vos a assistir i participar activament a la “1ª Jornada d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear” de l’Institut Castellarnau.

Ben cordialment.

 

Comitè organitzador:

President:

-Pere Plans i Bonet.

Coordinador:

-Cèsar Tomàs Ríos.

Vocals:

– Eloisa Aranda Martínez

– Marta Brichs Salas

– Isabel Ullés Valentí

– Mercè Cárceles Alfonso

– Joan Aurès Pastor

– Marc Martí Mestre

Comitè Científic:

– Pere Plans i Bonet.

– Cèsar Tomàs Ríos.

– Sergio Ceca Fernández

– Raúl Sánchez López

– Laura Navarro García

– Cecilia Aynes Suárez

– Arturo Román Soler

– Inés Artacho Rodriguez

– Alba Baños López

– Sonia Ramos Guillen

– Iván Marquina Alos

– M.Carmen Vaquera García

Anuncios

Programació

Informació general:

Data: 16 de Novembre del 2018.

Seu de les Jornades: Auditori Hospital de Sabadell (Parc Taulí).

Organitza: Institut Castellarnau.

Inscripcions: Inscripció Online.


PROGRAMACIÓ:

08:00h – 08:30h : Entrega de documentació.

08:30h – 08:35h: Inauguració de la I Jornada diagnòstic per la Imatge i Medicina

                                Nuclear Institut Castellarnau.

08:35h – 08:40h:  Regidor de Salut de l’Ajuntament de Sabadell.

                               Sr. Ramón Vidal López.

08:40h – 08:45h : Regidor d’Educació i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sabadell.

                                  Sr. Joan Berlanga Sarraseca.

08:45h – 08:50 h : Sub. Directora general d’ordenació de la formació professional inicial.

                                  Sra. Maria Pilar Nus Rey.

08:50h – 08:55 h : Director Del Servei De Radiodiagnòstic. Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

                                  Dr. José Mª Mata Duaso.

08:55h – 09:00 h: Director Institut Castellarnau .

                                  Sr. Xavier Teixidor Pujolràs.

Bloc 1: Conceptes genèrics de la professió.

09:00h – 09:15h : Importància del Codi Deontològic pel TSID.

                                 Sr. Issac Pomés López ( Licenciatura en imagen médica e radioterápia  ESTES Coimbra – TSID ).

                                 Hospital Clínic de Barcelona.

09:15h – 09:30h : Del saber al saber estar. El valor afegit.

                            Sr. Artur Román Soler (TSID, Trabajados Social, Máster Mediación, Coach).

                               Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

09:30h – 09:45h: ¨Equipo multidisciplinar: necesito un …..¨.

                                Sr. Lluis Cuevas Pérez ( Coordinador Tècnic ).

                                SDP I CAP Vallès Oriental.

09:45h – 10:00h: “¿Qué buscamos en el TSID de hoy?”.

                                   Sr. Diego Ignacio Ribas Mercau. (Gestor assistencial D’infermeria).

                                   Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

10:00h – 10:15 h : Modera Taula 1: Sr Cèsar Tomàs Ríos.

10:15h – 10:45h : Descans.

Bloc 2:Radiologia Vascular intervencionista. / Emprenedoria / Tomografia Computada. 

10:45h – 11:00 h :”Tecnología d’última generaciò en el TC-Multitall”.

                                   Sr. Daniel Fontes Carame ( TSID ).

                                  SDI. Hospital Universitari  de Bellvitge ICS-IDI.

11:00 h – 11:15 h: “¿Saps com optimizar la dosi en TC?”.

                                  Sra. Yecenia Hernández Santiago ( TSID ). 

                                   Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

11:15 h – 11:30 h:  XRay Meshpannel.

                                   Sr. Alexandre Blanch Molina ( TSID, Estudiant Grau d’Economia ).

                                 Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

11:30h – 11:45h : Diagnòstic Radiològic del TEP mitjançant TC multidetectors (estudi observacional retrospectiu).

                                    Sr. Marcos Pachón Pozo ( TSID / Grau infermeria ).

                                   Mútua de Terrassa.

11:45h – 12:00 h : Estudi de Venes Gonadals a la Tomografia Computada.

                                  Sr. Xavier García Navas( TSID ).

                                  Mútua de Terrassa.

12:00h – 12:15h : “Quantificació de l’activitat tumoral per SPECT-CT“.

                                   Sr. David LLopis González ( TSID ).

                                   SDI Hospital Universitari de Bellvitge. ICS-IDI .

12:15h – 12:45 h : Modera Taula 1: Dr. Pere Plans i Bonet.

Bloc 3 : Defensa de pòsters.

13:00h –13:03 h : Nefropatia per contrast iodat ev, en pacients d’alt risc : Estem

exagerant el problema?.

                             Sra. Rosa Safont Sala ( Grau Infermeria ).

                            Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:03h – 13:06 h : “Defecografía”.

                                    Sra. Estela Martí Bermejo ( TSID ).

                                    Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

13:06h – 13:09 h : Evolución de los equipos móviles en radiologia.

                              Sr. José Martínez Aguilera  ( TSID ).

                             Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

13:09h – 13:12 h : Urgències del drenaje Pleural.

                                 Sra. Ana Rodriguez Artacho ( TSID / DUI ).

                                Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

13:12h – 13:15 h : Urosonografía (UMS): Actuación de la técnica.

                                   Sra. Laura Rodriguez Artacho ( TSID ).

                                  Consorci sanitari de Terrassa.

13:15 – 13:18 h: Detección de la placa β-Amiloide con F-Flutemetanol.

                              Sra. Esther de la Iglesia Sánchez ( DUI ).

                              Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:18 – 13:21 h: Diagnosi i seguiment de la malaltia de Cröhn amb RM.

                              Sra. Noelia García Gorga ( TSID ).

                              Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:21 – 13:24 h: La Diastematomielia a través de la RM.

                              Sra. María Carmen Santamaria Salas ( TSID ).

                              Hospital de Sabadell (UDIAT ).

13:24 – 13:27 h: L’Importància del TSID davant dels estudis.

                              Sr. David Román Castilla ( TSID ).

                              Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

13:27 – 13:30 h: Complicacions de la punció transtorácica guiada per TC.

                             Sra. Helga Rosso González ( TSID ).

                             Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

Modera taula 3 : Sr. Cèsar Tomàs Ríos.

13:30 – 15:00 h : Dinar.

Bloc 4 : Medicina Nuclear / Ecografia.

15:00h – 15:15h: Experiencia en estudios PET-TC con frenación miocárdica .

                             Dra. Ana Paula Caresia Aróztegui ( Presidenta del grupo de trabajo oncología de la Sociedad Española de Medicina Nuclear).

                             Hospital de Sabadell (UDIAT).

15:15h – 15:45 h : Estudio PET/RM. Aspectos metodológicos y posibles aplicaciones clínicas.

                                  Dr. J.Ramón García Garzón  / Sra. Montse Martí Aubert (TSID).

                                  Coordinador Unidad PET-RM de CETIR.  Grupo ASCIRES.

15:45h – 16:15h : Teràpia metabólica en un servicio de Medicina Nuclear. 

                                  Dr. Eduard Riera Gil / Sra. Montse Martí.

                                  Coordinador Medicina Nuclear CETIR. Grupo ASCIRES.

16:15h – 16:30 h : Funcions del TSID en l’ecocardiografia.

                                  Sra. Rosa María Jiménez Cáceres ( TSID ).

                                  Consorci sanitari de Terrassa.

16:30h – 16:45 h: Modera Taula 4: Sr. Sergio Ceca Fernández .
Bloc 5: Ressonància Magnètica / Mamografies / Radiologia Convencional 

16:45h – 17:00 h :Atenció al Pacient en Ressonancia Magnètica.

                                Sr. Xavier García Navas( TSID ).

                                Mútua de Terrassa.

17:00h – 17:15 h :Criteris d’Avaluació de les Seqüències de Difusió en estudis de

Ressonància Magnètica.

                                  Sr. Cèsar Tomàs Ríos ( Docent Institut Castellarnau / TSID ).

                                  Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

17:15h – 17:30 h :  Descans.

17:30h – 18:00 h : Neoplàsia maligna de mama, seguiment de la malaltia per imatge.

                                 Sra. Rosa Salas, Sr. David Matarín, Sra. Yolanda Rodríguez ( TSID ).

                                 Consorci sanitari de Terrassa.

18:00h – 18:15 h : Últimos avances en los procedimientos intervencionistas en la radiología mamaria.

                                 Sra. Laura Navarro García.

                                 Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

18:15 h – 18:30 h : Radiologia Pedriàtica: “Un gran món per descobrir”.

                                    Sra. Noemi García Ávaro ( TSID ).

                                    Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

18:30h – 18:45 h :El paper del tècnic a quiròfan: cirugia endovascular.

                                Sr. Rafael Escarcena Carmona ( TSID ).

                                Hospital de Sabadell ( UDIAT ).

18:45h – 19:00 h :”Obstáculos y artefactos en el uso del arco quirúrgico”.

                                 Sr. José MartÍnez Aguilera ( TSID ).

                                  Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

19:00 h – 19:15 h : Modera Taula 5: Dr. Pere Plans i Bonet.

19:15 h : Entrega de premis i clausura de les Jornades Tècniques.

 

Inscripció

Per formalitzar la pre-inscripció us dirigiu a la página de la Fundació Parc Taulí.

– Es rebrà un correu amb la informació de com realitzar el pagament.
– No realitzar el pagament sense que s’hagi donat prèviament la confirmació.
– El pagament ha d’anar a nom de la persona inscrita a la Jornada.
– Una vegada rebut el pagament se li confirmarà mitjançant correu electrònic la seva inscripció.
===========================================================================

Quotes d’inscripció:

TSDI: 60 €.

DUI: 60 €.

Estudiants: 40 €.

Fi de període d’inscripció 1 de novembre de 2018

============================================================================

La quota d’inscripció inclou:

Assistència a les comunicacions.

Cafè pausa.

Documentació de les Jornades.

Dinar.

Maletí de les Jornades.

Reconeixement del:

– Institut Universitari Fundació Parc Taulí – UAB
– Comitè Institucional de Docència de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Comunicació

Normes Generals

 1. Els treballs hauran de ser originals.
 2. Les comunicacions orals i pòster podran ser de temes relacionats amb el lema de les jornades o temes lliures.
 3. Els autors seran identificats per primer i segon cognom seguit d’inicials del nom i s’expedirà certificat d’autoria, als 3 primers autors.
 4. Cada inscrit a les jornades podrà presentar un màxim de tres treballs entre comunicacions i/o pòsters.
 5. Una vegada acceptat la comunicació oral o pòster pel comitè científic, serà imprescindible que la persona designada per defensar-ho aquest inscrit a les jornades.
 6. S’hauran de presentar els resums dels treballs (màxim 300 paraules) mitjançant el formulari d’aquesta web fins al 15 de juny de 2018.
 7. No s’acceptessin canvis d’autors. Si sorgeix algun problema, posar-se en contacte amb el comitè científic mitjançant mail.
 8. La recepció dels mateixos es confirmarà via mail.
 9. Els treballs i el resum hauran d’estar estructurats seguint la normativa Vancouver de publicació de treballs científics: Introducció, Objectius, Metodologia, Resultats i Conclusions.
 10. Tots els que no s’adaptin a ella seran rebutjats.
 11. El Comitè Científic és l’encarregat de la valoració i selecció dels treballs. Es reserva l’opció de suggerir als autors modificacions relacionades amb el format en la presentació, adequació de les formes, autors i/o redacció.
 12. La confirmació dels treballs acceptats, es realitzarà abans del 30 de juny de 2018.
 13. Es premiarà el millor treball de comunicació oral i pòster.
 14. Els membres dels Comitès Organitzador i Científic, no podran obtenir cap premi.
 15. Podeu fer l’enviament del resum  del treball a traves del document que us podeu baixar en el següent enllaç Castellarnau document

Comunicacions Orals

 • El temps màxim d’exposició per a la comunicació oral serà de 15 minuts.
 • Es comunicarà amb antelació al primer autor, el dia i l’hora de la seva exposició oral.
 • El Comitè Científic es reserva el dret de realitzar canvis a la programació per millores organitzatives.
 • El format haurà de ser en PowerPoint.
 • Podeu fer l’enviament del resum  del treball a la següent direcció dicastellarnau@gmail.com

Pòster 

 • Podeu enviar el poster en format PDF a la següent direcció    dicastellarnau@gmail.com
 • El Comitè Científic seleccionés 10 pòsters per a la defensa oral dels mateixos amb opció al premi final corresponent a aquesta categoria. S’avisaran als autors amb la suficient antelació.
 • El temps màxim d’exposició per a la defensa del pòster, en cas de ser triat, serà de 3 minuts.

Premis:

Premi Comunicacions.

Premi al millor treball científic.

Premi Pòster.

Premi al millor pòster.